Hyppää sisältöön

Rsync ja hard-linkit

Tuli tarve siirtää hakemistollinen tietoja toiselle koneelle kahteen eri hakemistoon. Tämä onnistui rsync-komennolla.

Kirjaan tähän muistiinpanoiksi (lähinnä itselleni) komennot, joilla tämä onnistui.

rsync -rav --delete source/ me@example.org:~/dest/
rsync -rav --delete --link-dest=../dest/ source/ me@example.org:~/copy/

Ensimmäinen komento kopioi tiedot hakemistosta source toisella koneella olevaan hakemistoon dest. Uudet tiedostot kopioidaan, muuttuneet päivitetään ja poistuneet poistetaan, joten tuloksena pitäisi olla kopio alkuperäisestä.

Toinen komento kopioi samat tiedot copy-hakemistoon. --link-dest-määrittelyn perusteella verrataan dest-hakemistossa oleviin tietoihin ja tietojen siirron sijasta luodaan copy-hakemistoon hard-linkit tiedostoista ja hakemistoista.

Komennot voi toistaa tässä järjestyksessä, kun source-hakemistoa päivetään, ja tuloksena on kaksi päivitettyä kopiota kohdekoneelle.

Kommentit